Privatlivspolitik

Når du deler dine personoplysninger med Work4All ApS er det af afgørende betydning for os at beskytte de personoplysninger, som angives af besøgende på vores website. Vi beskytter og behandler personoplysningerne i henhold til de relevante bestemmelser i databeskyttelsesloven.

 

Dataansvarlig

Dataansvarlig iht. Databeskyttelsesloven:

Work4All ApS (CVR-nr 3589 3040)
Vibensholmsvej 7
2980 Kokkedal

 

Tekniske oplysninger

Work4All bruger webstatistik og cookies med det formål at forbedre brugeroplevelsen på vores website og målrette vores annoncering.

 

Webstatistik

Som de fleste moderne websites indsamler vi automatisk en række anonyme data om de personer, der anvender vores website. F.eks.

 • Dato og tid for, hvornår webstedet besøges
 • IP-adresser (Internet Protocol),
 • Den internetadresse, som de besøgende linkede fra
 • Hvilke side der besøges
 • Hvilket styresystem besøgerne anvender
 • Hvilke apparater, der bruges til at besøge webstedet
 • Det materiale du sender til eller henter fra webstedet

Disse tekniske oplysninger bruges til at administrere webstedet og til den systemansvarlige, samt til at forbedre webstedet, brugeroplevelsen og til målretning af annoncering. Tekniske data kan videregives til tredjemand og gemmes til fremtidig brug.

 

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside lægger vi en fil (cookie) på din computer, mobil eller tablet. Ved hjælp af denne cookie genkender vi din computer og indhenter derved information om, de sider og funktioner, du besøger.

Det er vigtigt at forstå, at vi hverken via cookies eller webstatistikken kan se, hvem du er, hvor du bor eller om din computer anvendes af dig eller andre. Cookies er desuden ganske uskadelige og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Vi bruger ikke cookies til noget andet formål end dem, der er beskrevet her, og bruger dem heller ikke til at indsamle oplysninger til noget andet formål.

Du kan indstille din computer til at afvise cookies. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du benytter. Du skal desuden være opmærksom på, at hvis du vælger at indstille din browser til at afvise cookies vil der være mange funktioner og services på internettet, du pludselig ikke kan anvende.

 

Personoplysninger

Når du indtaster eller angiver dine oplysninger på vores website, registrerer dig via vores Web-cv eller sender en ansøgning indsamler og bearbejder vi dine oplysninger.

Det gør vi, for at kunne udføre vores arbejde, herunder de HR-opgaver som et rekrutterings- og vikarbureau udfører med job- og personvurdering, rekruttering og udvælgelse,  vikartjenester, udbetaling af løn.

Vi behandler kun personoplysninger baseret på dit samtykke, og du har ret til at trække dette samtykke  tilbage. I så fald stopper vi behandlingen af dine personoplysninger medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Personoplysningerne vil blive brugt af Work4Alls medarbejdere i forbindelse med besættelse af nuværende eller fremtidige stillinger. Det vil kun være Work4All medarbejdere, der vil have adgang til oplysningerne.

Af de registrerede personlige data bliver fornavn, by,  kompetencer, erfaring og uddannelse  (dog ”anonymiseret”) opgivet til kunder, mens identificerbare persondata (såsom efternavn, adresse, telefon) samt specifikke data om evt. nuværende ansættelse ikke opgives uden tilladelse fra dig.

Vi sletter dine personoplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for at opbevare dem. Her tages der blandt andet hensyn til forældelsesfrister i henhold til den gældende lovgivning.

I forbindelse med udvælgelsesprocessen tager vi forbehold for at screene internettet, herunder f.eks. LinkedIn, Facebook og lignende sociale medier. Endvidere tager vi forbehold for at kontakte de referencer, som du har opgivet. I den forbindelse vil virksomheden behandle almindelige personoplysninger og eventuelle følsomme oplysninger, hvis de er gjort tilgængelige.

 

Personfølsomme data

Work4All registrerer kun personfølsomme oplysninger, når dette er nødvendigt for at kunne overholde de juridiske forpligtelser og kun i det omfang, at der er givet samtykke, eller det på anden måde er tilladt eller påbudt ved lov.

 

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven.

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, Work4All har registreret om dig.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

 • Du har ret til ”data portabilitet” og du kan få dine oplysninger levereret i et læsbart format
 • Har du oprettet dig via Web-CV kan du på et hvert tidspunkt logge dig ind og rette i eller fjerne de indtastede oplysninger. Lige som du kan bede Work4All om at berigtige og ajourføre de personoplysninger, Work4All har registreret om dig.
 • Såfremt du ønsker at slette alle oplysninger, skal du kontakte Work4All på Bogholderi@work4all.nu. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Work4All alle de oplysninger, som lovgivningen ikke pålægger os at skulle gemme.
 • Du kan til enhver tid kontakte Work4All, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Work4All ApS
Vibensholmsvej 7
2980 Kokkedal
Att.: Persondataansvarlig

 • Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, såfremt du mener, at databeskyttelsesreglerne er overtrådt. Klage kan indgives på www.datatilsynet.dk

Work4All kan afvise anmodninger såfremt de:

 • Påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger.
 • Gentages med en urimelig frekvens.
 • Kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (f. eks. kræve udvikling af et helt nyt system eller betyder en væsentlig ændring i en eksisterende praksis).
 • Hvis den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret.

Sikkerhed

Work4All beskytter og sikrer dine personoplysninger mod tab eller ulovlig brug. Dette gør vi ved hjælp af såvel administrative, organisationsmæssige, fysiske  som tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Work4All har vedtaget interne regler om, hvordan vi beskytter personoplysninger med instrukser og foranstaltninger, mod uautoriseret offentliggørelse og mod at fremmede/uvedkommende skulle få adgang eller kendskab til oplysningerne.

Vores medarbejdere har fået tildelt adgangsrettigheder efter nøje fastlagte procedurer. Og gennem logning og tilsyn kontrollerer vi medarbejdernes faktiske adgang på de systemer, hvor det er påkrævet.

Såfremt der skulle forekomme et sikkerhedsbrud, med en høj risiko misbrug af personoplysningerne vil Work4All underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Vi vil løbende revidere vores sikkerhedsprocedurer, så de hele tiden står mål med den nyeste teknologiske udvikling.

Work4All anvender udover vores interne systemer også eksterne leverandører af IT-services. Vi har databehandleraftaler med de relevante eksterne leverandører.